Om Jutlander Fonden Himmerland

Oprindelse

Jutlander Fonden Himmerland blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Himmerlands omdannelse til et aktieselskab i 2006. I 2014 indgik Sparekassen Himmerland i en fusion med Sparekassen Hobro under det nye navn Jutlander Bank.

Jutlander Fonden Himmerland er Jutlander Banks største aktionær.

 

Formål

Fondens primære formål er at videreføre Sparekassen Himmerlands virksomhed gennem Jutlander Bank A/S, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

Fondens sekundære formål er at udøve anden virksomhed samt at virke til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.

Til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål

Jutlander Fonden Himmerlands midler kommer primært fra aktieudbyttet. Udbyttet finder via Fondens donationer vej til gode ideer og projekter i foreningslivet og lokalsamfundeti det område, som Sparekassen Himmerland virkede i.

Redegørelse om god fondsledelse for 2020

Redegørelse om god fondsledelse for 2019

Redegørelse om god fondsledelse for 2018

Redegørelse om god fondsledelse for 2017

Redegørelse om god fondsledelse for 2016