Vores organisation

Bestyrelsen for Jutlander Fonden Himmerland består af 6 medlemmer.

3 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Jutlander Fonden Himmerland.
2 medlemmer vælges af og blandt bestyrelsen i Jutlander Bank A/S.
1 medlem vælges af og blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Jutlander Bank A/S.

Bestyrelse


Formand
Direktør, Michael Jørgensen (*)

 

Autoforhandler, Lars Buus (*) 

 


Fysioterapeut, Lars Kristensen (*) 

 

 


Advokat, Thomas Frisgaard (**) 

 


Boligchef, Henrik Sørensen (***) 

 

* Udpeget af Jutlander Fonden Himmerlands bestyrelse
** Udpeget af og blandt Jutlander Banks bestyrelse
*** Udpeget af og blandt Jutlander Banks medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer